Miljörevision

 

Intern miljörevision.

 

Yellowwork utför arbetsmiljö/miljörevisioner

 

Revisioner

 

Yellowwork utför internrevisioner åt företag. Vi tar uppdrag på alla nivåer, från uppdrag på små företag till företag med hundratal anställda. Vi arbetar Enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 och undersöker hur arbetsplatsen följer upprättade riktlinjer.

Internrevisioner bör utföras årligen och det har närmast blivit praxsis att lägga ut uppdraget extern då det är en kvaltitetssäkrande fördel om en utomstående konsult granskar företaget i fråga om att uppmärksamma förbättringar som kan göras och vad företaget redan är bra på.

 

Vid dessa intern revisioner går man igenom verksamheten för att se så att man uppfyller kraven i ISO. Man går samtidigt igenom dokumentationen av ledningssystemet och kan på så sätt förberedda sig inför en eventuell certifiering av sitt företag

 

 

Yellowwork erbjuder:

 

 • Internrevision ISO 9001 (kvalitetsrevision)
 • Internrevision ISO 14001 (miljörevision)
 • Internrevision OHSAS 18001 (arbetsmiljörevision)

 

 

Utförda uppdrag:

 

 

Revision Arbetsmiljö:

 

 • Sirius international
 • Medico Rygg och Nackhälsan
 • Restaurang KNUT
 • Hotell Birger Jarl
 • Hotell Tegner

 

Intern Miljörevision:

 

 • Ortopediska huset
 • Vårdcentraler,
 • Rågsved
 • Serafen
 • Högdalen
 • Vårberg

 

Återkommende Konsultation/rådgivning

 

inom Arbetsmiljö/Hållbarhetsfrågor

 

 

 

 

Kontakt:Yellowwork Kyrkbacken 1, 168 49 Bromma