Kursinnehåll

KURSINNEHÅLL

 

Grundutbildning i Bättre arbetsmilj - BAM

 

En bra arbetsmiljö - hur skapar man det?

 

  • Man behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och en metod att arbeta med arbetsmiljön t som fungerar.

Om utbildningen

 

  • Den här BAM-utbildningen handlar inte bara om att sitta och lyssna på en föreläsare. Istället används en metodik som har visat sig fungera bra när man ska lära sig arbeta med arbetsmil­jöfrågor.
  • Förutom grundläggande arbetsmiljö­kunskaper får du även lära dig ett arbetssätt för arbetsmiljöfrågor. Ett arbetssätt som du direkt kan använda ute på din arbetsplats. Efter utbildningen vet du till exempel hur ni på arbets­platsen kan undersöka, bedöma, genomföra åtgärder och följa upp olika arbetssituationer.

 

Problemlösning

 

  • Föreläsningar brukar vara basen i varje utbild­ning. Men den här utbildningen vänder på steken. Den röda tråden här är problemlösning och du kommer att arbeta mycket i grupp. Gruppen är navet i lärandet – precis som ute på arbetsplatsen.
  • Grupparbetet består av problemlösning utifrån några praktikfall – ni får helt enkelt ta itu med olika arbetsmiljöproblem och försöka hitta en lösning. Precis som i verkligheten. Tanken är att lärandet ska vara en aktiv process.
  • En viktig del av utbildningen är att lära sig hur man hittar den information man behöver. Det är helt nödvändigt att du själv kan söka informa­tion eftersom faktakunskaper är en färskvara som ständigt behöver förnyas.

 

Syfte

Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en metod för att arbeta med frågorna i prakti­ken.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna:

• Samverka i arbetsmiljöfrågor.

• Identifiera risker och arbeta förebyggande.

• Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.

• Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbets­miljöfrågor ska hanteras.

Arbetsform

Upplägget i utbildningen är att varje grupp tar sig an ett praktikfall och bearbetar det. Sedan följer föreläsningar, eget kunskapssökande och gemensam diskussion och andra aktiviteter.

Kursmaterial

Prevents BAM-material.

Program

• Grundläggande kunskaper om lagar, regel­verk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.

• Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka.

• Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbets­miljön.

• Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete.

• Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation.

• Att kunna göra en riskbedömning.

• Att kunna upprätta en handlingsplan.

 

 

Länk för utskrift

 

 

 

 

 

Kontakt:Yellowwork Kyrkbacken 1, 168 49 Bromma

YELLOWWORK NU

FÖR EN BÄTTRE ARBETSPLATSKULTUR