Hem

 

Er arbetsmiljö är er Platskultur

Kan den bli bättre ?

Ja, absolut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagkrav

Alla svenska företag och organisationer är styrda av lagar och regler, Enligt Arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Din roll som chef är särskilt viktig för att se till att ditt företag uppfyller lagkraven.

 

Din roll som arbetstagare blir särskilt viktig när du är uppmärksam på tidigare ouppmärksammade risker och brister på arbetet

 

Må bra på jobbet

De allra flesta arbetsgivare vill självklart att personalen ska må bra på jobbet och ha en bra platskultur. En viktig grundpelare för att uppnå det är att arbeta systematiskt med kulturen på arbetet.

 

Att värna om platskulturen är lönsamt

Det är lönsamt med en bra platskultur. Även om det ibland är svårt att mäta visar forskning att ett systematiskt arbete för en bra platskulturar gör att personalen mår bra, och bidrar mer till verksamheten – vilket också ger företaget en bättre lönsamhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, även kallat SAM, ska ses som ett naturligt led i företagets kvalitetsarbete, och rätt implementerat kan det vara en god hjälp för att organisera verksamheten.

 

 

SAM kan delas in i fyra steg:

1.Undersöka fysiska och psykosociala risker i arbetsmiljön, till exempel genom skyddsronder, arbetsplatsträffar eller enkäter.

 

2.Bedöma risk hur allvarliga riskerna är och sannolikheten för att en skada inträffar. En riskbedömning ska även genomföras inför en förändring i verksamheten.( en risk kan avse tex ensidigt arbete som senare kan ge en arbetsrelaterad skada))

 

3.Åtgärda riskerna. Det som inte kan åtgärdas direkt tas upp i en handlingsplan, där det framgår vem som är ansvarig och när det ska vara genomfört.

 

4.Kontrollera att åtgärderna utförts. Hur blev resultatet?

 

 

LYCKA TILL

Har du några undringar så hör gärna av dig.

 

Hälsningar

Ann-Christine 073 3650900

 

 

YellowWork

 

 

Vi gör det tillsammans

Vill ni bli ett företag som jobbar mot framtiden, ett företag som tar ansvar och konsekvenserna av ert arbete och vill föregå som ett gott exempel?

 

Svarar ni ja på dessa påståenden ja då är det bara att börja.

 

Vi på Yellowwork hjälper företag att komma igång. vi gör gärna miljöutredningar, kommer med idéer och agerar bollplank under hela processen.

 

Hör av er så bjuder vi på green planet go fika

 

Ann-Christine Karlsson

Yellowwork

tel 0733-650900

 

 

Websida:M.E

 

YELLOWWORK

En väg till bättre arbetsplatskultur