YellowArtwork

Vi erbjuder en plattform för kulturupplevelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur arbetsplatsen är utformad konstnärligt och ergonomiskt utgör

 

en väsentlig del i upplevelsen av en bra arbetsmiljö.

 

 

 

Vi kan utarbeta en platsspecifik konstnärlig gestaltning exklusivt för

 

företag

 

 

Vi kan utföra en Ergonomisk genomgång på er arbetsplats.

 

Vi tar fram checklistor och andra dokument anpassade till just er.

 

 

.

 

 

Vi erbjuder kurser i BAM.

 

 

 

Om ni har några frågor eller behöver någon annan information så

 

är ni välkomna att höra av er.

 

 

Det är viktigt att ha en bra arbetsmiljö, vi på YellowWork hjälper er

 

att strukturera så att ni lättare får en fungerande BAM:

 

(Bättre arbetsmiljö) som följer afs 2001:1

 

 

Afs= Arbetsmiljöverkets föreskrifter

 

.

Kontakt:Yellowwork Kyrkbacken 1, 168 49 Bromma

PÅGÅNG

Vi kommer gärna till just er och pratar

Det är roligare än du tror.

YELLOWWORK NU

FÖR EN BÄTTRE ARBETSPLATSKULTUR